Thuốc Trừ Sâu Vifu Super 5Gr (1kg)

63.000 

Hoạt chất:

  •  Carbosulfan 200g/lít

Cho phép đặt hàng trước

Điền Thông Tin Đặt Hàng Nhanh