Thuốc Trừ Sâu TT-Checker 270SC Chai 200ML

225.000 

Hoạt chất:

  • Chlorfluazuron 110g/l
  • Dinotefuran 160 g/l
  • Phụ gia vừa đủ

Cho phép đặt hàng trước

Điền Thông Tin Đặt Hàng Nhanh