Thuốc Rải Diệt Ốc Toxbait 60AB Lúa Vàng

Original price was: 60.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.

Thành phần

  • Metaldehyde………………..60g/kg
  • Chất dẫn dụ và phụ gia…940g/kg

Điền Thông Tin Đặt Hàng Nhanh