Tot 80WP Thanh Sơn – Thuốc Trừ Cỏ Chác Lác, Lá Rộng

Original price was: 30.000 ₫.Current price is: 26.000 ₫.

Hoạt chất:

  • MCPA ……………….. 800g/ kg
  • Phụ gia

Điền Thông Tin Đặt Hàng Nhanh