Chế Phẩm Hoa Lan, Cây Cảnh Hùng Nguyễn – Đà Lạt

30.000 

Hoạt chất:

  • Diafenthiuron 500g/L
  • Phụ gia vừa đủ

Điền Thông Tin Đặt Hàng Nhanh

Mã: t-hungnguyen Danh mục: